Over PBI 2.0

PBI 2.0 onderzoekt en benut nieuwe vormen van interactief samenwerken tussen: samenleving, uitvoeringsinstanties en politiek. Sinds de start in december 2011 zijn nogal wat projecten en organisaties gestart, waarvan u de meest-actieve in de rechterkolom aantreft.

Alles wat PBI2.0 opzet, steunt, dan wel mede-initieert, voldoet aan het volgende:

  • De projecten zijn voorbeelden van onze denk- en werkwijzen (practices of what we preach)
  • Ze dragen bij (borgen, versterken, uitbreiden) aan onze democratische en zelforganiserende beginselen
  • Feedback van in- en externe partijen wordt toegejuicht
  • Er is sprake van volledige transparantie over financiën, werkwijze en fondsen
  • Net zoals PBI2.0 zelf, dienen navolgende projecten en activiteiten actief hun kennis te delen en samen te werken met organisaties die soortgelijke doelen nastreven

HokusiaHet PBI 2.0 beeldmerk is geïnspireerd op een Japanse kleurenhoutsnede van Hokusia ‘Grote golf’. De symboliek hierbij is dat water rustig kan zijn, maar ook een enorme kracht kan ontwikkelen.